Movement / Uw Jobcoach

Welkom bij Movement,

De Jobcoach van Movement  kan u ondersteunen als u moeilijkheden ondervindt , stress of burn-out klachten  heeft problemen in uw werk of loopbaan ervaart, ontslagen wordt of niet  (meer)  het juiste beroep hebt of twijfelt over welke stappen er (nog) genomen moeten worden kan ik U als Jobcoach / Reintegratie-adviseur helpen. Omdat ik een gekwalificeerde loopbaanadviseur ben ben ik in staat om de  oorzaak van Uw probleem of vraag goed in kaart te brengen.  dat maakt dat we er vaak een praktische oplossing voor kunnen vinden!

Jobcoaching / Orientatie (loopbaan) 

Deze begeleiding is bedoeld voor iedereen die zich wil oriënteren (klik aan) op de huidige situatie en / of op de arbeidsmarkt. Het gaat vaak om de volgende vragen: waar sta ik nu? Hoe wil of kan /moet ik nu verder? Waar liggen mijn talenten, drijfveren, vaardigheden en interesses? Naar welke functie ben ik toegegroeid? Zit ik nog op de goede  plek? Voor dit soort vragen is loopbaanbegeleiding, loopbaanorientatie / Jobcoaching een uitkomst.

Psychologisch persoonlijkheid-profiel  

Om inzicht te krijgen in wie je bent en wat U het meest motiveert kunt U een persoonlijkheidstest laten doen. Hierin wordt duidelijk wat uw vaardigheden, kwaliteiten en uitdagingen zijn. Het verteld tevens hoe jij in het leven staat en waar U de accenten legt. Ook kunnen we uw manier van communiceren hier van afleiden. Dit is ook belangrijk op het gebied van solliciteren & presenteren!  Allemaal belangrijke zaken in je loopbaan. Deze test kan los van de andere trajecten worden gedaan en beslaat 1 tot 2 sessies.

Een unieke persoonlijke analyse

Door de jaren heen zie en hoor ik dat mensen behoefte hebben aan een uniek, persoonlijk profiel, een uitgebreide analyse (motivatiepatroon) van datgene wat echt bij hen past. Ik hoor dikwijls van mijn kandidaten dat eerder gegeven adviezen vaak te breed zijn en niet echt toegespitst is op hen als uniek persoon. Daarom werkt Movement met de methode  en motivatiepatroon in 5 stappen naar je ideale baan. Ik heb ervaren dat mensen productief en relatief tevreden zijn als driekwart van  hun motivatiepatroon terug te vinden is in hun werk. Men krijgt dan energie van het werk in plaats van dat het steeds (meer) energie vraagt. Als je kunt doen wat bij je past werk je met veel meer plezier, creativiteit en inspiratie!

Reintegratie  –  1e en 2e spoor bij langdurige ziekte & uitval   

reintegratie 1e en 2e spoor is aan de orde bij langdurige ziekte of uitval van een werknemer. Dan moet er volgens de Wet verbetering Poortwachter eerst worden onderzocht of de werknemer terug kan naar de eigen organisatie in de eerste instantie binnen zijn eigen functie. Als dat niet lukt moet er gekeken worden naar een andere functie bij de eigen werkgever. Dit noemt men 1e spoor. Lukt het de werkgever niet de werknemer aan passende arbeid te helpen dan moet de werkgever samen met de werknemer op zoek naar passende arbeid bij een andere werkgever. Dit wordt  het 2e spoor genoemd. Dit gebeurt vrijwel altijd via een loopbaantraject die de medewerker begeleid naar werk, De meeste trajecten worden volledig vergoed door werkgevers, UWV en een aantal gemeenten.

U kunt dus bij ons terecht voor 1e en 2e spoor-trajecten, loopbaanbegeleiding / coaching & ondersteuning bij problemen in het werk, loopbaan en / of carrière-switch. Verder kunt U kunt denken aan zaken als ontslag., herstel bij stress & burn-out klachten. Ook bieden wij een loopbaan (her) oriëntatie, een psychologisch persoonlijkheidsprofiel, en een persoonlijk unieke loopbaananalyse.  klik hier : re-integratie

Vaststellingsovereenkomst 

Bij vertrek bij Uw huidige werkgever wordt er vaak een vaststellingsovereenkomst afgesproken. Hierin wordt een bedrag toegekend om te gebruiken voor een outplacementtraject, jobcoaching/ loopbaanbegeleiding & ondersteuning. gelet op de lastige vraagstukken en de vele kanten van de vaststellingsovereenkomst is raadzaam dat iedere partij zich  door een specialist laat bijstaan!

Movement heeft bewezen een goede effectieve ondersteuning te kunnen bieden bij bovenstaande zaken om de werknemer te begeleiden naar een passende functie in of buiten de eigen organisatie. Weer aan het werk komen kan het beste zo duurzaam mogelijk gebeuren. De Jobcoach van Movement is gespecialiseerd in de mobiliteit van ervaren werknemers. Wij hebben oog voor de mens en het resultaat!  Bij ons doorloop je een traject wat past en aansluit bij uw behoeften, ervaring, mogelijkheden en talenten. U gaat met begeleiding intensief aan de slag om weer aan het werk te komen

Burnoutklachten & Herstel 

Iedereen kent stress maar niet iedereen krijgt klachten of wordt er ziek van. Als het gevoel van stress langer aanhoudt is er meer aan de hand dan  is het raadzaam om mijn hulp als loopbaancoach in te schakelen. We kunnen dan samen ontdekken wat stress heeft veroorzaakt en hoe men deze kan verminderen en er beter mee om kan leren gaan!  Klik hier voor meer info Stress / Burn out

Wie is de Jobcoach?  zie jobcoach      

Reviews zien?  zie reviews

Kosten Jobcoaching   Kosten                                                                                                              

Ik heb geen wachtlijst en je kunt direct een afspraak maken!

  • Ook s’avonds en zaterdagochtend mogelijk!
  • Wil je meer informatie?
  • Neem vrijblijvend contact met me op!  Jannie van den Ende – Uw Jobcoach!!

Telefoon: 06 30655497
Contact