Re-integratie / Outplacement /1e / 2e Spoor

Re-integratie voor wie?

Outplacement is aan de orde wanneer je ontslagen wordt of onderzocht moet worden of een andere functie binnen jouw eigen of een andere organisatie meer geschikt is op dit moment voor jou. Voor deze begeleiding kan ik jou als Jobcoach erg goed helpen! Daarvoor zijn een aantal onderdelen en stappen belangrijk. Deze worden hieronder genoemd. Het verzoek tot outplacement / re-integratie  kan van jou als werknemer komen of van jouw werkgever.

Bij ((langdurende) ziekte of uitval van een werknemer moet er volgens de Wet verbetering Poortwachter (2018) eerst worden onderzocht of de werknemer terug kan naar de eigen organisatie in de eerste instantie binnen zijn eigen functie. Als dat niet lukt moet er gekeken worden naar een andere functie. Dit noemt men 1e spoor. Lukt het de werkgever niet de werknemer aan passende arbeid te helpen dan moet de werkgever samen met de werknemer op zoek naar passende arbeid bij een andere werkgever. Dit wordt  het 2e spoor genoemd.

Jij staat centraal

Bij het outplacementtraject sta jij als werknemer en uniek persoon centraal. Wie ben jij? Wat zijn jouw specifieke wensen en talenten? Middels loopbaancoaching en loopbegeleiding we gericht op veranderingen in jouw huidige loopbaan als wel wensen voor een nieuwe loopbaan. Vaak is het nodig om uit te zoeken wat je graag doet en wat bij je past! Movement heeft hier unieke en zeer werkbare tools voor in huis die tot nu toe (en nog steeds!) hun effectiviteit (waarde) hebben bewezen!

loopbaantraject voor jou als uniek persoon

Ik ga als Jobcoach intensief met jou aan de slag zodat jij zo snel mogelijk weer aan het werk kunt gaan!  We werken vanuit onderstaande thema s en fasen;

 1. Vertrouwen in de toekomst en het coachingstraject.
 2. Opbouwen van een positief zelfbeeld als ervaren werknemer.
 3. Focus op de toekomst met een zoekrichting die kansen biedt
 4. Intensieve arbeidsmarktbenadering
 5. Solliciteren en netwerkgesprekken
 6. Het opzetten van een eigen bedrijf (wanneer gewenst)

Zelfvertrouwen

Daarnaast is het fijn als je vertrouwen kunt hebben in mij als loopbaancoach van Movement die veel expertise heeft. Dit is met name belangrijk omdat er een actieve werkhouding wordt verwacht om weer aan de slag te komen, stap voor stap dichterbij het gestelde doel komen. De Jobcoach van Movement is in staat je te blijven motiveren en op koers te houden. Soms eist de werkgever inzicht en voortgang in het traject, dit wordt dan ook eerst met jou als (ex) werknemer besproken!

Positief zelfbeeld

Als het nodig is, besteden we aandacht aan de verwerking van het ontslag. Soms kun je twijfelen aan een nieuw toekomstbeeld, kan ik nog wel wat anders? Ben ik wel in staat om mijn toekomst zelf weer vorm te geven? Movement kan jou goed om vooruit te kijken en jouw je eigen kracht, talenten (weer) te laten ervaren. Waar raakt je door gemotiveerd? Wat heb jij nodig om je weer happy te kunnen voelen op de arbeidsmarkt? Wat is je diepste bezieling? Waar wordt je weer blij van?

 Sollicitatieactiviteiten en netwerkgesprekken voeren

Zodra de zoekrichting duidelijk is, starten we met de arbeidsmarktbenadering. Deze fase moet tot het gewenste resultaat gaan leiden. De begeleiding in deze fase is erop gericht om netwerk- en sollicitatiegesprekken voor te bereiden en te oefenen zodat je jezelf (beter) kunt verkopen zowel in je CV – Sollicitatiegesprekken en Netwerkgesprekken. Ook zullen we in sessies de presentatievaardigheden versterken. De doorlooptijd is afhankelijk van de arbeidsmarkt en gekozen zoekrichting.

Kosten en looptijd van het traject

 • 1e en 2e spoor bij ziekte en uitval
 • Ieder outplacementtraject is individueel  en op u als uniek persoon gericht. Wat het gaat kosten en hoe lang het duurt is afhankelijk van het beschikbare budget
 • U kunt een traject bij ons volgen afhankelijk van de duur van het traject
 • Het traject bestaat uit individuele sessies, e-mail en telefonisch contact
 • Facturering geschiedt bij aanvang van het traject.
 • Voortgang traject: Over de voortgang van het traject vindt mondelinge evaluatie plaats met de opdrachtgever. Hoe en wanneer wordt overlegd met de huidige werkgever

Neem vrijblijvend contact op voor vragen en informatie of neem hieronder contact met mij op!

Jannie van den ende – Uw Jobcoach!

Telefoon: 050 3139211 / 06 30655497

Contact